Kontakty

Dostať sa do kontaktu

Najnovšie informácie o našej spoločnosti nájdete tu. Najnovšie informácie o našej...

Meno *
E-mail *
Správa *
Kontakty

Agentúra Komercia s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13546/L. 

 
Pošta:

P.O. BOX 96 

029 01 Námestovo

 
Email:

info@AQK.sk 

 
GSM:

0905 934 195

 
Skype komunikácia:

komercia