agentura komercia

PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Projekt manažment, marketing, audity, školenia - pre Váš úspech.

Certifikačný, konzultačný, projektový, auditný a vzdelávací servis.

Servisné služby v oblasti environmentu ŽP, BOZP, kvality, energií a uhlíkovej neutrality, proti korupcii, marketingu, CSR, HR, FSC, ESD, TISAX, ESG ...

... ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 50001, SA 8000, ISO 3834 ...

Výskum, analýzy, marketing, synergia na trhu

Prieskum trhu, spokojnosti zákazníkov, analýzy stavu organizácie, procesov, systémov, produktov a prevádzok  klienta, hodnotenia KPI, EnPI, štatistika, hodnotenia dodávateľov ....

Marketingové služby - reklamná a propagačná činnosť, rozvoj komunikácie klienta v oblasti jeho zákazníkov, zainteresovaných strán, partnerov, pracovníkov ....

Sprostredkovanie a synergické riešenia partnerstiev a vytváranie konzorcií spolupráce a kooperácie na spoločných projektoch od podnikateľskej, procesnej, prevádzkovej, produktovej, marketingovej a komunitnej oblasti so zámerom trvalej a zodpovednej udržateľnosti.

Riešenia, implementácia

Aktivity, nástroje a aplikácie modulov. Riešnia, implementácie funkčných manažérskych a marketingových systémov, procesov, prevádzok ...

Riadenie zdokumentovaných informácií, databáz, registrov, formulárov, marektingovej agendy ...

Poradenstvo, konzultácie, servis

Služby poradenstva, konzultácií, sprostredkovania ...

Služby servisu manažérskych a marketingových systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, zavádzania kvality produktov, ŽP, BOZP, energií, CSR/ESG ...

Audity, kontroly

Interné, externé audity, previerky, kontroly systémov, procesov, produktov, prevádzok, ŽP, BOZP, PZS, OPP ... Riešenie problémov, nezhôd, incidentov.

Trendy a nástroje inovácií, zlepšovania ...

Realizácia školení (kurzy, interné a externé školenia) a koučing v riadení manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, ŽP, BOZP, kvality, HR, CSR/ESG ...

Partneri: