agentura komercia

gallery/logo ver.1.2
PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Výskum,

analýzy

poradenstvo, konzultácie, Servis

Riešenia, implementácia

gallery/pexels-photo (2)
gallery/3ed33d98f24fca2c50858256f4d7c164
gallery/ddfb8b003c67ade833a4440c99cf61e8

Prieskum trhu, spokojnosti zákazníkov, analýzy stavu organizácie, procesov, systémov, produktov a prevádzok  klienta, hodnotenia KPI, EnPI, štatistika, hodnotenia dodávateľov ....

Služby poradenstva, konzultácií, sprostredkovania ... Služby servisu manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, zavádzania kvality produktov, ŽP, BOZP, energií ...

Aktivity, nástroje a aplikácie modulov. Riešnia, implementácie funkčných manažérskych systémov, procesov, prevádzok ... Riadenie zdokumentovaných informácií, databáz, registrov, formulárov ...

Návrh a vývoj, poskytovanie služieb v oblasti tvorby, implementácie, školení, auditov a servisu manažérskych systémov.

Audity, kontroly

opatrenia, Zlepšovanie

Školenia

Riešenie problémov, nezhôd, incidentov. Trendy a nástroje inovácií, zlepšovania ...

Interné, externé audity, previerky, kontroly systémov, procesov, produktov, prevádzok, ŽP, BOZP, PZS, OPP ...

Realizácia školení (kurzy, interné a externé školenia) a koučing v riadení manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, ŽP, BOZP ...

Trendy inovácií,zlepšovania ...

Trendy inovácií,zlepšovania ...

Trendy inovácií,zlepšovania ...

gallery/f491c8cf4cf0bd2a5d247eb07f37f013
gallery/2e669798b00f62e82f316dda8a30442e
gallery/9d2e6e214971c8bb093415d6fa36ecde